Home > 제품소개 > 건설중장비용 감속기
>
주행ㆍ선회감속기ㆍ휠로더용 주행감속기
 
용도 기종 규격
굴삭기 주행감속기 TM10VC 10 Ton
TM18VC 12 Ton
TM22VC 14 Ton
TM30VC 18 Ton
TM35VL 22 Ton
TM50VC/60VC 29 Ton
TM70VC 34~38 Ton
TM100VD 48~50 Ton
WE400 80~100 Ton
휠로더용 주행감속기 LET 35B 1,050HP
굴삭기 선회감속기 RG 250 5 Ton
RG 400 8 Ton
RG 2,000 30 Ton
선회모터 TSM 29/32 5~8 Ton